Bli vår patient!

Tandreglering

Vi har samarbete med avdelningen för Tandreglering i Karlstad. En specialist kommer till oss en gång per termin då vi kan visa de patienter som behöver eller har funderingar angående tandreglering. Tandreglering är avgiftsfri inom barn- och ungdomstandvård förutsatt att behovet uppfyller de kriterier som Landstinget i Värmland har tagit fram.