Bli vår patient!

Karies

Karies är en skada på tänderna som orsakas av bakterier. Små kariesangrepp kan ” läka ut” dvs. stanna i utvecklingen genom förbättrad munhygien, kost och ökad användning av fluor.

Ibland blir angreppet så pass stort att det behöver lagas. Lagningar görs i compositmaterial och om skadan är mycket stor behöver tanden förses med porslinsinlägg alternativt en krona för att förbättra prognosen.