Bli vår patient!

Tandvårdsrädsla

Många patienter upplever starkt obehag av att gå till tandläkare och tandvårdsrädsla är inte ovanligt. Vår ambition är att tillsammans med dig göra ditt tandläkarbesök så smidigt och trevligt som möjligt. I samråd med dig planerar vi en behandlingsstrategi och kommer överens om hur mycket vård vi ska utföra varje gång. Detta är mycket individuell anpassad, en del patienter vill göra så mycket som möjligt vid varje tillfälle och en del vill sprida ut det under flera besök.

Vi eftersträvar att göra tandläkarbesöket så smärtfritt som möjligt. Vi använder t.ex. alltid bedövningssalva före sprutan för att minska obehaget. För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du berättar för oss vad du ogillar under ett besök.