Avgiftsfri barn- och ungdomstandvård

12 juli, 2013

Vi erbjuder avgiftsfri barn- och ungdomstandvård. I Sverige har barn och ungdomar rätt till fri tandvård t.o.m. det år de fyller 23 år.